Baner

ASTROIDA d.o.o.
Grafička priprema • tisak • izdavaštvo

Bribirska 37, 10 000 Zagreb – HRVATSKA

Tel./fax: ++385 (0)1 3026 910

Mati
čni broj: 1282514
OIB: 65056367979

E-mail: astroida@astroida.hr

Direktor: Tomislav Nežmah

Plaćanje:
Žiro račun (kunski): 2360000-1101454252
Zagrebačka banka

Payment – for other countries:
Banka / Bank: Zagrebačka banka d.d.
SWIFT Code: ZABA HR2X
IBAN: HR1823600001101454252

 

FTP SERVER: ftp.astroida.hr
Dodjeljivanje šifre na zahtjev.

Kontakt

Carl Sagan - Contact (Jodie Foster)
[Home] [O nama] [Priprema] [Filmovi] [Digitalni tisak] [Print XXL] [Display sustavi] [Opremanje slika] [Knjige]