Baner

Astroida d.o.o. je tvrtka osnovana 1997. godine i specijalizirana je
za pružanje sljedećih grafičkih usluga:

dizajn, oblikovanje i grafičku pripremu
scaniranje i digitalnu obradu fotografija
prijelom stranica za knjige, časopise, ...
izradu probnih otisaka i filmova za tiskare
digitalni tisak fotografija, plakata, opremanje izložbi
izradu backlite-a, bannera, postera, reklama XXL formata
kaširanje na kapafix, plastifikaciju, izradu aluminijskih okvira
kompjuterskog izrezivanja PVC folije i montažu
tisak reklamnih materijala, letaka, vizitki, mapa, i ostalih tiskovina ...

[Home] [O nama] [Priprema] [Filmovi] [Digitalni tisak] [Print XXL] [Display sustavi] [Opremanje slika] [Knjige]