Baner

Kaširanje na kapafix
pjenaste ploče debljine 5  i 10 mm

Kaširanje slika, fotografija, plakata i postera radimo na stroju EXCELAM COLD Q1400RS za kaširanje velikog formata. Maksimalna širina kaširanja je 140 cm. Za manje formate
(do B3 = 50x35 cm) većinom se rabi kapafix debljine 5 mm. Za veće formate preporučljivo je kaširati na kapafix ploči debljine 10 mm koja je otpornija na uvijanje. Ukoliko se kaširana slika fiksira u aluminijski okvir, onda uvijanja gotovo nema.

• Maksimalne veličina kapafix ploče: 140 x 300 cm.

• Kapafix i forex ploče režemo na format posebnim rezačem dubine 13 mm na montažnom stolu s podizačima.

• Rezovi su ravni i precizni do maksimalne dužine od 3 m.

[Home] [O nama] [Priprema] [Filmovi] [Digitalni tisak] [Print XXL] [Display sustavi] [Opremanje slika] [Knjige]