Baner

Digitalni tisak na reklamne cerade
UV stabilni materijali - otporni na vanjske uvjete

Materijal

Širina tiska

Cijena (kn/m2)

Frontlit banner, 440 g/m2
Ceradno platno - osvjetljavanje sprijeda

137 cm

110,00 kn

Frontlit banner, 510 g/m2
Ceradno platno - osvjetljavanje sprijeda

137 cm

120,00 kn

Blockout, 680 g/m2
Ceradno platno - neprozirno

137 cm

130,00 kn

Mesh 400 g/m2 – rupičasta vjetropropusna cerada za oblaganje skela, megaboard-ova i sl.

137 cm

120,00 kn

Usluga spajanja i rubljenja cerada varenjem

dužni metar

15,00 kn

Usluga ugradbe metalnih ringova na ceradu

kom

5,00 kn

* Sve su cijene izražene netto
    (bez uračunatog PDV-a).

Vrste papira i materijala
sa CJENIKOM

 

[Home] [O nama] [Priprema] [Filmovi] [Digitalni tisak] [Print XXL] [Display sustavi] [Opremanje slika] [Knjige]