Baner

Opremanje fotografija, slika, postera i plakata

Nakon printa grafike slijedi proces njezinog opremanja u svrhu prezentacije ili izlaganja.

Jedna od najčešćih metoda je kombinacija LAMINACIJA - KAŠIRANJE - ALUMINIJSKI OKVIR.

Prednosti takvog načina opremanja slike su višestruki:
• kompletan okvir sa slikom je vrlo lagan, jer je podloga lagani ali čvrsti kapafix
• aluminijski okvir je rastavljiv i stoga se može rabiti kao okvir za drugu sliku
• zaštitna laminacija štiti sliku od oštećenja i omogućuje brisanje slike vlažnom krpicom
• veliki izbor nijansi aluminijskih okvira - mat ili sjajni, prilagodljivi za svaku sliku posebno
• estetski dojam

[Home] [O nama] [Priprema] [Filmovi] [Digitalni tisak] [Print XXL] [Display sustavi] [Opremanje slika] [Knjige]